ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. NGUYÊN TẮC CHUNG
Trước khi sử dụng ứng dụng của Công ty TNHH JUCHA (“JUCHA” hoặc “Chúng tôi”), vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng của JUCHA dưới đây và các Chính sách được hiển thị trên ứng dụng để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình khi sử dụng ứng dụng của JUCHA. Khách hàng truy cập vào ứng dụng của JUCHA sau đây được gọi là “Người Dùng”.

 1. Dịch vụ Chúng tôi cung cấp hoặc tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, tin nhắn, nhãn, nội dung, chương trình, phần mềm hoặc các tài liệu khác có sẵn trên ứng dụng của JUCHA bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng này.
 2. Điều khoản sử dụng này áp dụng đối với tất cả Người Dùng truy cập, sử dụng trên ứng dụng của JUCHA
 3. JUCHA có thể tạm dừng, sửa đổi, gián đoạn bất kì tính năng nào của ứng dụng nếu cần thiết. Chúng tôi có thể hạn chế một phần tính năng, dịch vụ của ứng dụng, hạn chế một phần hoặc toàn bộ quyền truy cập vào ứng dụng của Người Dùng mà không cần thông báo trước. Trong cả hai trường hợp trên, Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh tại thời điểm đó. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu hồi quyền sử dụng ứng dụng của Người Dùng dựa trên thỏa thuận này.
2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH VỚI JUCHA
Để thực hiện các giao dịch trên ứng dụng của JUCHA, Người Dùng phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nếu Người Dùng chưa đủ 18 tuổi hoặc mất/ hạn chế năng lực hành vi dân sự thì mọi giao dịch của Người Dùng phải được sự đồng ý và giám sát bởi cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật hiện hành.
3. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
 1. JUCHA cấp cho Người Dùng quyền truy cập thông tin trên ứng dụng, sử dụng và hiển thị thông tin đó trên thiết bị đầu cuối.
 2. Thông qua quyền truy cập được cấp nêu trên, Người Dùng có thể xem và tải thông tin trên ứng dụng chỉ với mục đích sử dụng dịch vụ của JUCHA thông qua ứng dụng. Tuy nhiên, thông tin và nội dung sao chép có được từ ứng dụng của JUCHA thuộc quyền sở hữu của JUCHA.
 3. Quyền được phép sử dụng thông tin sẽ bị chấm dứt theo Điều khoản sử dụng này hoặc sẽ bị hủy bỏ nếu Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng Ứng dụng của Người Dùng ngay lập tức mà không cần thông báo trước.
 4. Người Dùng không được phép thực hiện các hành vi sau đây:
 • Gây cản trở hoạt động của ứng dụng bằng bất kỳ phương thức nào
 • Tải lên những chương trình vi tính độc hại hoặc đặt những chương trình đó ở trạng thái mà một bên có thể nhận được
 • Dỡ bỏ bản quyền hoặc các thông báo quyền sở hữu khác khỏi thông tin tải xuống từ ứng dụng và bản sao của thông tin được tải xuống
 • Tất cả các hành vi có liên quan đến mục đích quảng cáo hoặc thương mại, tiết lộ hoặc phát tán thông tin, sửa đổi hoặc sao chép thông tin trên ứng dụng bằng bất kỳ phương thức nào mà xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của bất cứ bên thứ ba nào
 • Tiết lộ thông tin trên ứng dụng cho bên thứ ba mà chưa nhận được sự đồng ý theo các quy định được nêu trong Điều khoản sử dụng này
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác của JUCHA
 • Đăng hoặc truyền tải trên ứng dụng bằng bất cứ hình thức nào các nội dung trái pháp luật, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang dư luận, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, trái văn hóa, đạo đức, thông tin giả mạo, sai sự thật
 • Mạo danh bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào, ngụy tạo giấy tờ hoặc cung cấp thông tin giả mạo cho JUCHA
 • Thực hiện hành vi xâm nhập trái phép (hack), phá hoại hệ thống nền tảng phần mềm của JUCHA hoặc lấy cắp thông tin từ ứng dụng của JUCHA
 • Lợi dụng ứng dụng, giao dịch với Chúng tôi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: rửa tiền, khủng bố, buôn bán các mặt hàng pháp luật cấm kinh doanh
 • Người Dùng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng trong trường hợp nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trường hợp Chúng tôi xét thấy cần thiết và theo quy định của pháp luật, Chúng tôi có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin của Người Dùng theo chính sách bảo mật được đăng tải trên ứng dụng.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAO DỊCH
4.1. Quyền và nghĩa vụ của JUCHA
- Đảm bảo dịch vụ Chúng tôi cung cấp không vi phạm pháp luật, không có tranh chấp hoặc khiếu nại với bất cứ bên thứ ba nào;
- Kịp thời giải quyết các vấn đề, sự cố, khiếu nại của Người Dùng;
- Được nhận thanh toán từ Người Dùng sau khi Người Dùng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi;
- Được quyền sàng lọc, gỡ bỏ, xóa, từ chối nội dung, thông tin, hình ảnh do Người Dùng đăng tải trên ứng dụng của JUCHA;
- Được quyền tạm dừng hoặc xóa bỏ tài khoản của Người Dùng trên ứng dụng của Chúng tôi hoặc chấm dứt mọi giao dịch với Người Dùng nếu Người Dùng vi phạm quy định tại Điều khoản sử dụng này hoặc bất cứ chính sách nào của Chúng tôi.
4.2. Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng
- Được đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng;
- Được quyền khiếu nại, yêu cầu khắc phục các sự cố, vấn đề xảy ra khi Người Dùng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi;
- Chịu trách nhiệm đối với thông tin do Người Dùng cung cấp, đăng tải, gửi cho Chúng tôi;
- Người Dùng đồng ý rằng thông tin email do Người Dùng cung cấp là phương tiện chính để trao đổi thông tin và liên lạc giữa hai bên, Người Dùng đồng ý nhận các thông tin về chương trình khuyến mại, quảng cáo của JUCHA được gửi đến email của Người Dùng;
- Bảo mật thông tin liên quan đến Tài Khoản được cấp, JUCHA không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc mật khẩu của Tài Khoản bị tiết lộ, đánh cắp hoặc bị sử dụng trái phép. Người Dùng cần thông báo ngay cho JUCHA nến phát hiện bất cứ hành vi sử dụng Tài Khoản trái phép, không do Người Dùng thực hiện.
5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
- JUCHA không bảo đảm rằng việc thực hiện giao dịch trên ứng dụng của JUCHA sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi phát sinh, tuy nhiên JUCHA sẽ cố gắng khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng đến các giao dịch của Người Dùng;
- JUCHA không đảm bảo rằng kết quả thu được từ giao dịch trên ứng dụng là hoàn toàn chính xác và đáp ứng được hoàn toàn kỳ vọng, mong đợi của Người Dùng, JUCHA sẽ cố gắng hoàn thiện và phát triển ứng dụng trong điều kiện và khả năng cho phép;
- Người Dùng hiểu rõ và đồng ý rằng trong mọi trường hợp JUCHA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào, dù trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt là thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại hữu hình, vô hình khác liên quan đến giao dịch của Người Dùng với Bên thứ ba (bao gồm cả các ứng dụng, website hoặc nền tảng của bên thứ ba được liên kết trên ứng dụng của JUCHA)
6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
- Bằng việc cung cấp các tài sản sở hữu trí tuệ của Người Dùng cho Chúng tôi (nếu có), Người Dùng thừa nhận rằng đã đồng ý cấp quyền cho Chúng tôi được phép sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ của Người Dùng trong phạm vi thực hiện giao dịch trên ứng dụng của JUCHA. Các tài sản sở hữu trí tuệ này vẫn thuộc quyền sở hữu của Người Dùng, do đó Người Dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ mà Người Dùng cung cấp.
- Nền tảng này, bao gồm nhưng không giới hạn: các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, thông tin, nhãn hiệu, logo, kiểu dáng sản phẩm, tên thương hiệu đều thuộc quyền sở hữu của JUCHA hoặc được bên thứ ba cấp phép cho JUCHA, và được bảo hộ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam nói riêng và pháp luật thế giới nói chung.
- Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, tạo ra bản phái sinh, phân phối, xuất bản, lưu thông vì bất cứ mục đích nào dưới bất kỳ hình thức nào đều phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của JUCHA. Nếu phát hiện có trường hợp sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của JUCHA trái phép, JUCHA có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng ngay lập tức và yêu cầu bồi thường thiệt hại thiệt hại.
7. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Công ty TNHH JUCHA và Người Dùng có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết mọi vấn đề dẫn đến khiếu nại. Chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra biện pháp tốt nhất để mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Khi phát sinh các khiếu nại, Công ty TNHH JUCHA đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Người Dùng vào chất lượng dịch vụ của Chúng tôi.

Người Dùng thực hiện khiếu nại theo quy trình sau:

Bước 1: Khi có vấn đề cần khiếu nại, Người Dùng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

 • Email: help@jucha.vn
 • Hotline: 0909 604 628
 • Địa chỉ: 8F, Tòa nhà Twins Tower, 85 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại và cố gắng xử lý vấn đề nhanh chóng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp tốt nhất cho các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.

Bước 3: Trong trường hợp Công ty TNHH JUCHA đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Chúng tôi, vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Pháp luật điều chỉnh và áp dụng là pháp luật Việt Nam.
8. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 1. JUCHA có quyền chỉnh sửa Điều khoản sử dụng này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các nội dung được chỉnh sửa lên ứng dụng của JUCHA. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ được xem là Người Dùng chấp nhận các Điều khoản sử dụng được chỉnh sửa.
 2. Trường hợp có ý kiến hay thắc mắc nào liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ qua email: help@jucha.vn.
 3. Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …….

GIÁM ĐỐC

sign_img

KIM SANGMOOK